top of page

Gift Card

‏100 ₪

חשוב לדעת:

יש לרשום את שם מקבל השובר וכתובת המייל בצורה מדויקת
שובר המתנה ניתן למימוש אך ורק באתר ואך ורק בקניה בודדת
לא ניתן לפצל את סכום המתנה למספר קניות
לניצול שובר המתנה יש להכניס את קוד הקופון
...
חשוב לדעת: יש לרשום את שם מקבל השובר וכתובת המייל בצורה מדויקת שובר המתנה ניתן למימוש אך ורק באתר ואך ורק בקניה בודדת לא ניתן לפצל את סכום המתנה למספר קניות לניצול שובר המתנה יש להכניס את קוד הקופון

‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏250 ₪
‏300 ₪
‏350 ₪
‏400 ₪
‏450 ₪
‏500 ₪
‏550 ₪
‏600 ₪
‏650 ₪
‏700 ₪
‏750 ₪
‏800 ₪
‏850 ₪
‏900 ₪
‏950 ₪
‏1,000 ₪
‏1,100 ₪
‏1,200 ₪
‏1,300 ₪
‏1,500 ₪
bottom of page